Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

Biała okładka z grafiką na bazie logo AGH
Przedsiębiorczość i ryzyko w działalności gospodarczej

Autor
redaktor naukowy
Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie ochroną środowiska
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
Specjalne kategorie
Nowości
ISBN
978-83-67427-02-9
e-ISBN
978-83-67427-03-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
124
Rok wydania
2022
Opis

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ciągłym podejmowaniem ryzyka. Nie ma decyzji, która nie byłaby nim obarczona. Zarządzanie ryzykiem jest więc bardzo ważną częścią zarządzania całym przedsiębiorstwem. Dzięki umiejętnemu działaniu w tej sferze przedsiębiorstwo może osiągać założone cele, a nawet wynik lepszy od oczekiwanego. Prezentowana publikacja stanowi zbiór artykułów, które poruszają szeroko pojmowaną tematykę ryzyka w działalności gospodarczej. Poszczególni autorzy badają różne odsłony tego zagadnienia, omawiając na przykład stan polskiej przedsiębiorczości akademickiej, skutki pandemii COVID-19 w branży aluminiowej czy zalety i wady Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Spis treści

Część I Przedsiębiorczość i innowacje w działalności gospodarczej 5

Dominik Kowal
Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce 7

Paweł Filipowicz
Użytkownik jako źródło tworzenia wartości produktów innowacyjnych 31

Beata Tarczydło
Współdzielenie usług transportu miejskiego a bezpieczeństwo ludzi. Przegląd badań 43

Część II Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej 57

Natalia Hubicka, Maria Richert, Rafał Hubicki, Piotr Łebkowski
Ryzyko działalności gospodarczej w warunkach kryzysu pandemicznego 2019. Studium przypadku 59

Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak, Beata Paliś
Możliwość zastosowania algorytmu do monitorowania i zarządzania ryzykiem ekologicznym na przykładzie spalarni odpadów komunalnych 75

Małgorzata Białas
Wpływ stosowanych zasad rachunkowości na możliwość ograniczania ryzyka kredytowego przez tworzenie rezerw celowych na kredyty udzielone przez banki działające w Polsce w latach 2018–2021 97

Bartosz Rymkiewicz
Turystyczny Fundusz Pomocowy – narzędzie wsparcia czy kolejne obciążenie dla branży turystycznej? 113

Price
PLN0.00