Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

ZASTOSOWANIE ROZKŁADU LAPLACE?A DO OKREŚLANIA NIEPEWNOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE NMT I SYSTEMU IACS
ZASTOSOWANIE ROZKŁADU LAPLACE?A DO OKREŚLANIA NIEPEWNOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE NMT I SYSTEMU IACS

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-649-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
88
Rok wydania
2013
Opis

W monografii poddano analizie metodę odporną i zaproponowano parametry rozkładu Laplace?a na potrzeby określania niepewności danych charakteryzujących się wąskimi histogramami odchyłek od wartości referencyjnych, z ?długimi ogonami?. Przeprowadzono dyskusję na temat sposobów określania jakości danych na podstawie dwóch typów danych przestrzennych: wektorowych obiektów powierzchniowych i NMT w postaci regularnej siatki. Najpierw omówiono zagadnienia związane z dokładnością, błędami, niepewnością itd. W dalszej kolejności opisano badane funkcje rozkładu prawdopodobieństwa oraz metodykę ich porównywania. Następnie zaprezentowano wyniki testów teoretycznych i praktycznych wykonanych na podstawie pomiarów powierzchni działek rolnych oraz analiz NMT.

Fragmenty
Spis treści
Price
PLN0.00