Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

WYKORZYSTANIE SPRĘŻARKOWYCH CHŁODZIAREK POWIETRZA DO ZWALCZANIA ZAGROŻENIA TEMPERATUROWEGO W KOPALNIACH PODZIEMNYCH
WYKORZYSTANIE SPRĘŻARKOWYCH CHŁODZIAREK POWIETRZA DO ZWALCZANIA ZAGROŻENIA TEMPERATUROWEGO W KOPALNIACH PODZIEMNYCH

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-733-5
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
114
Rok wydania
2014
Opis

Opracowanie dotyczy lokalnych systemów chłodniczych stosowanych w celu poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych. Rozważono schładzanie powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego oraz pośredniego działania, współpracującą z chłodnicą wyparną wody, przy czym uwzględniono zarówno pracę chłodziarek z wewnętrznym wymiennikiem ciepła (dochładzaczem), jak i bez niego. Wyprowadzono równania tworzące matematyczny opis rzeczywistych procesów fizycznych zachodzących w mediach przepływających przez poszczególne części układów chłodzenia (czyli w powietrzu, wodzie i czynniku chłodniczym.Rozwiązania prezentowanych w niniejszej pracy modeli matematycznych pozwalają na praktyczną ocenę procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w rozważanych systemach chłodniczych.

Spis treści
Price
PLN0.00