Skip to main content

Banery wysuwane

Na okładce zdjęcie oświetlonego chodnika kopalni podziemnej z urządzeniami do chłodzenia powietrza
Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza do zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach podziemnych

Product category
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-733-5
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
twarda
Number of pages
114
Publication date
2014
Description

Opracowanie dotyczy lokalnych systemów chłodniczych stosowanych w celu poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych. Rozważono schładzanie powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego oraz pośredniego działania, współpracującą z chłodnicą wyparną wody, przy czym uwzględniono zarówno pracę chłodziarek z wewnętrznym wymiennikiem ciepła (dochładzaczem), jak i bez niego. Wyprowadzono równania tworzące matematyczny opis rzeczywistych procesów fizycznych zachodzących w mediach przepływających przez poszczególne części układów chłodzenia (czyli w powietrzu, wodzie i czynniku chłodniczym.Rozwiązania prezentowanych w niniejszej pracy modeli matematycznych pozwalają na praktyczną ocenę procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w rozważanych systemach chłodniczych.

Contents

Streszczenie  7
Wykaz oznaczeń  11
1. Wstęp  17
2. Bezpośrednie chłodzenie powietrza  21
2.1. Opis matematyczny  21
2.1.1. Parownik  23
2.1.2. Skraplacz  26
2.1.3. Dochładzacz  28
2.1.4. Sprężarka i zawór rozprężny  30
2.1.5. Końcowa postać modelu matematycznego  31
2.1.6. Moc cieplna wymienników chłodziarki przy chłodzeniu bezpośrednim  35
2.2. Przykład liczbowy 1  39
3. Pośrednie chłodzenie powietrza  43
3.1. Opis matematyczny  43
3.1.1. Wodna chłodnica powietrza  44
3.1.2. Parownik  46
3.1.3. Pozostałe elementy układu 47
3.1.4. Końcowa postać modelu matematycznego  48
3.1.5. Moc cieplna wymienników chłodziarki przy chłodzeniu pośrednim  49
3.2. Przykład liczbowy 2  50
4. Wyparna chłodnica wody ciepłej  53
4.1. Opis matematyczny zmian parametrów mediów w wentylatorowej chłodnicy wyparnej  53
4.2. Przykład liczbowy 3  57
5. Współpraca układów chłodzenia bezpośredniego i pośredniego z wyparną chłodnicą wody  61
5.1. Przykład liczbowy 4  61
5.2. Przykład liczbowy 5  64
5.3. Przykład liczbowy 6  67
6. Eksperymentalne badania pracy elementów układów chłodzenia powietrza  71
6.1. Określenie współczynników wymiany ciepła i masy w wentylatorowej wyparnej chłodnicy wody  85
6.2. Weryfikacja matematycznego opisu pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza współpracującej z wyparną chłodnicą wody  93
6.3. Wpływ parametrów powietrza na wydajność cieplną kopalnianej chłodziarki sprężarkowej z wyparną chłodnicą wody  101
7. Określenie mocy cieplnej parownika chłodziarki DV-290 na podstawie parametrów termodynamicznych powietrza wlotowego  104
7.1. Metoda określenia mocy parownika na podstawie strumienia entalpii powietrza na wlocie  105
7.2. Przykład liczbowy 7  110
8. Podsumowanie  111
Literatura  113

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl