Przejdź do treści

Banery wysuwane

XXVI Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

Data publikacji
pt., 25/02/2022 - 12:52
Grafika

 

W dniach 23-24 lutego 2022 r. odbyła się konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, której organizatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy wydawnictw akademickich z około dwudziestu uczelni publicznych w kraju.

Temat przewodnim konferencji było gromadzenie i rozpowszechnianie treści naukowych ze szczególnym uwzględnieniem open access. W programie znalazło się kilka wykładów poświęconych tej tematyce:

  • wykład I – dr Leszek Szafrański, Otwarty dostęp do monografii i czasopism naukowych jako efekt współpracy Wydawnictwa UJ z Biblioteką Jagiellońską
  • wykład II – Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej: Kamila Kokot-Kanikuła, Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych – efekty współpracy z redakcjami i wydawcami; Natalia Wysmyk, Monografie w otwartym dostępie z perspektywy polskich wydawnictw akademickich
  • wykład III – Biblioteka Analiz: Piotr Dobrołęcki, Rynek książki dzisiaj – choroba dwubiegunowa

W czwartek odbyło się również walne zgromadzenie SWSW (sprawozdanie i wybory Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję).

Uczestników konferencji gościły Biblioteka Jagiellońska oraz Collegium Maius, oferując nie tylko wspaniałe miejsce obrad, ale i możliwość zwiedzania obu arcyciekawych gmachów. 

 

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych zostało założone w 1994 roku. Współzałożycielem i pierwszym prezesem był ks. Edward Pudełko (KUL), który zmarł we wrześniu 2006 roku. Kolejno funkcje prezesa Stowarzyszenia pełnili: Andrzej Peciak (UMCS), Henryk Podolski (UKSW), Anna Zielińska-Krybus (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i obecnie Aurelia Grejner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra nauki i szkolnictwa wyższego oraz podejmowanie i popieranie wszelkich dążeń zmierzających do powstania książki akademickiej i rozwoju działalności wydawniczej szkół wyższych, działanie na rzecz rozwoju wydawnictw uczelnianych gwarantujące im pełny profesjonalizm, a także ochrona zawodu wydawcy, dbałość o jego rangę i prestiż przez stałe podnoszenie wiedzy zawodowej i poziomu etyczno-zawodowego pracowników uczelnianych oraz reprezentowanie interesów tej grupy zawodowej. Stowarzyszenie jest współorganizatorem targów książki akademickiej, a we współpracy z Targami Książki w Krakowie i pod ich patronatem jest organizatorem konkursu o nagrodę Gaudeamus, którego celem jest promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. Podczas Poznańskich Targów Książki przyznawana jest Nagroda Stowarzyszenia im. ks. Edwarda Pudełki.

zdjęcie słuchających wykładu uczestników konferencji