Nagrody i wyróżnienia

Wydawnictwa AGH były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na targach książki:

 • X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 – konkurs TECHNICUS 2016 (J. Bromowicz, J. Magiera „Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta”)
 • X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016 (E. Greiner-Wronowa „Archeometria szkieł zabytkowych”)
 • XIX Targi Książki w Krakowie 2015 (E. Greiner-Wronowa „Archeometria szkieł zabytkowych”)
 • VIII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2014 (Z. Hanzelka „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”)
 • XVII Targi Książki w Krakowie 2013 (R. Pampuch "Wykłady o ceramice”)
 • VI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2012 (S.J. Skrzypek, K. Przybyłowicz „Inżynieria metali i ich stopów”)
 • XVI Targi Książki w Krakowie 2012 (M. Paluch „Mechanika budowli. Teoria i przykłady”)
 • XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2012 (J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Parańko „Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy”)
 • XV Targi Książki w Krakowie 2011 (B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, P. Zydroń „Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania”)
 • V Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2011 (J. Wacławik „Wentylacja kopalń”)
 • XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2011 (A. Samek „Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów”)
 • XIV Targi Książki w Krakowie 2010 (B. Florkowska „Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych”)
 • IV Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2010 (R. Tadeusiewicz, P. Augustyniak red. nauk. „Podstawy inżynierii biomedycznej”)
 • XIII Targi Książki w Krakowie 2009 (R. Tadeusiewicz red. „Inżynieria biomedyczna”)
 • XIV Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2008 (Z. Fajklewicz „Grawimetria stosowana”)
 • I Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2007 (S. Piróg „Energoelektronika. O komutacji sieciowej i o komutacji twardej”)
 • XI Targi Książki w Krakowie 2007 (Z. Fajklewicz „Grawimetria stosowana”)
 • XIII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2006 (M. Handke „Krystalochemia krzemianów”)
 • XI Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2004 (B. Florkowska „Wytrzymałość elektryczna gazowych układów izolacyjnych wysokiego napięcia”)
 • VII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2001 (M.R. Ogiela „Podstawy kryptografii”)
 • VII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2000 (J. Giergiel „Drgania mechaniczne”)
 • VII Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 2000 (J. Lis, R. Pampuch „Spiekanie”)
 • V Wrocławskie Targi Książki Naukowej 1999 (B. Jasińska „Chemia ogólna”)
 • IV Wrocławskie Targi Książki Naukowej 1998 (Z. Engel, J. Giergiel „Mechanika. Statyka”)
 • III Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA 1996 (R. Golański red. „Wybrane systemy i układy scalone”)
 • XI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 - konkurs TECHNICUS 2017 (A. Samek "Kształcenie inżynierów. Historia - spostrzeżenia - popozycje")
 • XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018 (S. Stryczek, A. Gonet, M. Rzyczniak "Projektowanie głębokich otworów wiertniczych")