Kontakt

REDAKCJA - Wydawnictwa AGH
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel.: +48 12 617 32 28
tel./faks: +48 12 636 40 38
e-mail: redakcja@wydawnictwoagh.pl


Siedziba

Kraków, ul. Reymonta 17 (wejście od ul. Akademickiej, naprzeciwko hotelu "Polonez") DS "Alfa", blok 1

Redaktor naczelny:

dr inż. Jan Sas
jsas@zarz.agh.edu.pl

Z-ca redaktora naczelnego:
mgr Joanna Ciągała
jciagala@agh.edu.pl

Redaktorzy:

mgr Magdalena Grzech
mgrzech@agh.edu.pl

mgr Agnieszka Rusinek
arusinek@agh.edu.pl

mgr Kamila Zimnicka-Warchoł
zimnicka@agh.edu.pl

Biuro redakcji:
mgr Julia Strzyżewska
Bożena Kaczor

wydagh@agh.edu.pl