Awards

AGH University of Science and Technology Press was awarded for high editorial level on the following book fairs:

 • Tenth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2016 – TECHNICUS 2016 (J. Bromowicz, J. Magiera "Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta")
 • Tenth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2016 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • Nineteenth Book Fair in Krakow 2015 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • Eighth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2014 (Z. Hanzelka "Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia")
 • Seventeenth Book Fair in Krakow 2013 (R. Pampuch "Wykłady o ceramice")
 • Sixth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2012 (S.J. Skrzypek, K. Przybyłowicz "Inżynieria metali i ich stopów")
 • Sixteenth Book Fair in Krakow 2012 (M. Paluch "Mechanika budowli. Teoria i przykłady")
 • Eighteenth Wroclaw Scientific Book Fair 2012 (J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Parańko “Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy”)
 • Fifteenth Book Fair in Krakow 2011 (B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, P. Zydroń “Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania”)
 • Fifth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2011 (J. Wacławik “Wentylacja kopalń”)
 • Seventeenth Wroclaw Scientific Book Fair 2011 (A. Samek “Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów”)
 • Fourteenth Book Fair in Krakow 2010 (B. Florkowska “Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych”)
 • Fourth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2010 (R. Tadeusiewicz (ed.), P. Augustyniak (ed.) “Podstawy inżynierii biomedycznej”)
 • Thirteenth Book Fair in Krakow 2009 (R. Tadeusiewicz Ed. “Inżynieria biomedyczna”)
 • Fourteenth Wroclaw Scientific Book Fair 2008 (Z. Fajklewicz “Grawimetria stosowana”)
 • First Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2007 (S. Piróg “Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej”)
 • Eleventh Book Fair in Krakow 2007 (Z. Fajklewicz “Grawimetria stosowana”)
 • Thirteenth National Academic Book Fair ATENA 2006 (M. Handke “Krystalochemia krzemianów”)
 • Eleventh National Academic Book Fair ATENA 2004 (B. Florkowska “Wytrzymałość elektryczna gazowych układów wysokiego napięcia”)
 • Seventh Wroclaw Scientific Book Fair 2001 (M.R. Ogiela “Podstawy kryptografii”)
 • Seventh National Academic Book Fair ATENA 2000 (J. Giergiel “Drgania mechaniczne”)
 • Seventh National Academic Book Fair ATENA 2000 (J. Lis, R. Pampuch “Spiekanie”)
 • Fifth Wroclaw Scientific Book Fair 1999 (B. Jasińska “Chemia ogólna”)
 • Fourth Wroclaw Scientific Book Fair 1998 (Z. Engel, J. Giergiel “Mechanika. Statyka”)
 • Third National Academic Book Fair ATENA 1996 (R. Golański (ed.) “Wybrane systemy i układy scalone”)
 • Eleventh Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2017 - TECHNICUS 2017 (A. Samek "Kształcenie inżynierów. Historia - spostrzeżenia - popozycje")
 • Twelfth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2018 (S. Stryczek, A. Gonet, M. Rzyczniak "Projektowanie głębokich otworów wiertniczych")