Committees

Komitet Naukowy Wydawnictw AGH

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Pach

prof. dr hab. inż. Jan Chłopek

prof. dr hab. Barbara Gąciarz

prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński

prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek

prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Computer Science”

Redaktor: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski

Sekretarze: dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl, dr hab. inż. Aleksander Byrski

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc

prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński

prof. dr hab. Marcin Szpyrka

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Geology, Geophysics & Environment”

Redaktor: dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw.

Sekretarz: dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

Członkowie:

dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.

dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.

dr inż. Maciej Dwornik

dr hab. inż. Jan Golonka, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna

dr inż. Jarosław Kania

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. nadzw.

dr inż. Alicja Kochman

dr Szilvia Kövér

dr Silvia Králiková

dr Lech Krysiński

dr hab. inż. Jakub Matusik

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. nadzw.

dr hab. inż. Henryk Sechman

dr inż. Anna Sowiżdżał

prof. Franjo Šumanovac

dr Barbara Zahradníková

dr hab. inż. Marek Wendorff, prof. nadzw.

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Geotourism/Geoturystyka”

Redaktor: dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Ewa Welc

Członkowie:

dr Diana Dryglas

dr Elżbieta Gałka

prof. dr hab. inż. Jan Golonka

dr hab. inż. Alicja Kicińska

dr inż. Wojciech Mayer

dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

mgr Elżbieta Słomka

dr hab. Jacek Szmańda, prof. (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr hab. Jerzy Żaba, prof. nadzw. (Uniwersytet Śląski)

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Geomatics and Environmental Engineering”

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. nadzw. AGH

Redaktorzy tematyczni:

Geodezja inżynieryjna i budownictwo:

dr hab. inż. Michał Strach

Geodezja górnicza i ochrona terenów górniczych:

dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. nadzw.

Fotogrametria i geoinformatyka:

dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. nadzw. AGH

Gospodarka nieruchomościami i kataster:

Dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. nadzw. AGH

Inżynieria środowiska:

dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. nadzw. AGH

Redaktor statystyczny: dr hab. inż. Anna Barańska

Sekretarze: mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik, dr inż. Agnieszka Bieda

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński

dr hab. inż. Ewa Panek, prof. nadzw. AGH

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Mechanics and Control”

Redaktor: dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. nadzw.

Sekretarz: dr inż. Agata Nawrocka

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering”

Przewodniczący Rady Naukowej:

Grzegorz Cieplok, AGH University of Science and Technology, Kraków (Poland)

Sekretarz Rady Naukowej:

Krzysztof Kotwica, AGH University of Science and Technology, Kraków (Poland)

Redakcja czasopisma:

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr inż. Jacek Korski

Kierownik Redakcji: dr inż. Kamil Mucha

Redaktor techniczny: dr inż. Tomasz Wydro

Redaktor strony internetowej: dr inż. Marcin Nawrocki

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. inż. Jarosław Joostberens (automatyka i robotyka)

dr inż. Tomasz Siostrzonek (elektronika i energotechnika)

dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH (inżynieria mechaniczna)

dr inż. Ryszard Klempka (informatyka techniczna)

dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. PŚl (telekomunikacja)

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

dr inż. Kazimierz Drozd (inżynieria materiałowa)

dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚl (nauki o zarządzaniu i jakości) 

Komitet Redakcyjny kwartalnika „Studia Humanistyczne AGH”

Redaktor: dr hab. Maria Szmeja, prof. nadzw.

Sekretarz: dr Łukasz Krzyżowski

Członkowie:

dr hab. Maria Nawojczyk, prof. nadzw.

dr Katarzyna Leszczyńska

dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. nadzw.

 

Komitet Redakcyjny Kwartalnika „AGH Drilling, Oil, Gas”

Redaktor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek

Sekretarz naukowy: dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak

Sekretarz techniczny: dr inż. Sławomir Wysocki

Członkowie:

dr hab. inż. Danuta Bielewicz, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel

prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki

prof. dr hab. inż. Jakub Siemek

prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

 

Komitet Redakcyjny Półrocznika „Automatyka/Automatics”

Redaktor: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Sekretarz: dr inż. Andrzej Tutaj

Członkowie:

prof. dr inż. Henryk Górecki

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg

dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. (Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Adam Piłat

dr hab. inż. Marek Iwaniec, prof. AGH

prof. dr hab. Dieter Schott, Wismar University (Niemcy)

 

Komitet Redakcyjny Półrocznika „Decision Making in Manufacturing and Services”

Redaktor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

Sekretarz naukowy: dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

Sekretarz techniczny: dr hab. inż. Marek Karkula

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH

 

Komitet Redakcyjny Półrocznika „Managerial Economics”

Redaktor: prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul

Sekretarz naukowy: dr inż. Joanna Duda

Członkowie:

prof. Stefan Schleicher z Uniwersytetu w Gratzu

dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH

 

Komitet Redakcyjny Półrocznika „Metallurgy and Foundry Engineering

Redaktor: prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek

Sekretarze: dr inż. Lechosław Tuz

dr inż. Małgorzata Perek-Nowak

Członkowie:

dr hab. inż. Jan Falkus, prof. nadzw.

dr hab. inż. Stanisław Dymek, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

dr hab. inż. Halina Krawiec, prof. nadzw.

prof. dr hab. inż. Janusz Majta

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz

prof. dr hab. inż. Józef S. Suchy

 

Komitet Redakcyjny e-czasopisma „Journal of Casting & Materials Engineering”

Redaktor naczelny: dr hab. Beata Grabowska

Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. inż. Marcin Górny, prof. AGH

Redaktorzy pomocniczy:

dr hab. inż. Jarosław Jakubski

dr inż. Marcin Brzeziński

dr inż. Artur Bobrowski

mgr inż. Karolina Kaczmarska


Komitet Redakcyjny kwartalnika Opuscula Mathematica

Redaktor: prof. dr hab. Petru Cojuhari

Sekretarze: dr Witold Majdak, dr Maria Malejki, dr Tomasz Zabawa

 

Redaktorzy:

prof. dr hab. Karol Baron (Katowice, Poland)

prof. dr hab. Tadeusz Bednarski (Wrocław, Poland)

prof. dr Theodore A. Burton (Port Angeles, USA)

prof. dr. Raffaele D’Ambrosio (Fisciano, Italy)

prof. dr Josef Diblik (Brno, Czech Republic)

prof. dr Alexander Domoshnitsky (Ariel, Israel)

prof. dr Dalibor Fronček (Minnesota, USA)

prof. dr hab. Marek Galewski (Łódź, Poland)

prof. dr Aurelian Gheondea (Bilkent, Turkey)

prof. dr Marius Ghergu (Dublin, Ireland)

prof. dr Alexander Gomilko (Torun, Poland)

prof. dr Yoshishige Haraoka (Kumamoto, Japan)

prof. dr Mirko Horňák (Košice, Slovakia)

prof. dr hab. Henryk Hudzik (Poznań, Poland)

prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz (Tempe, USA)

prof. dr Palle E.T. Jorgensen (Iowa City, USA)

prof. dr Gyula O.H. Katona (Budapest, Hungary)

prof. dr Ekkehard Kopp (Hull, England)

prof. dr hab. Jacek Koronacki (Warszawa, Poland)

prof. dr hab. Andrzej S. Kozek (Sydney, Australia)

prof. dr hab. Mirosław Lachowicz (Warszawa, Poland)

prof. dr Hao Li (Orsay, France)

prof dr. Jean Mawhin (Louvain-la-Neuve, Belgium)

prof. dr Francesca Mazzia (Bari, Italy)

dr hab. Mariusz Meszka (Kraków, Poland)

prof. dr Pedro Miguel Lima (Lisbon, Portugal)

prof. dr Giovanni Molica Bisci (Reggio Calabria, Italy)

prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Winnipeg, Canada)

prof. dr Sergey N. Naboko (St. Petersburg, Russia)

prof. dr Vicentiu Radulescu (Bucharest, Romania)

prof. dr Dušan Repovš (Lubljana, Slovenia)

prof. dr hab. Marek Rutkowski (Sydney, Australia)

prof. dr hab. Ingo Schiermeyer (Freiberg, Germany)

prof. dr Andrei Shkalikov (Moscov, Russia)

prof. dr Stevo Stević (Beograd, Serbia)

prof. dr Bruno Welfert (Tempe, USA)

prof. dr Semyon B. Yakubovich (Porto, Portugal)

prof. dr hab.Tomasz Zastawniak (York, England)

 

Redaktor językowy    dr Daragh McInerney (Cracow, Poland)